Sprememba podatkov

Prosimo Vas, da vsako spremembo podatkov (tel. št., naslov bivališča, priimek, …), ki se nanašajo na otroka ali njegove starše, sporočite v čim krajšem času na upravo vrtca.
Dostopnost