VPIS

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke na podlagi prejetih vpisnih listov in glede na razpoložljiva prosta mesta vse leto. Enkrat letno, običajno konec februarja oz. v začetko marca, objavimo razpis za vpis novincev za sledeče šolsko leto. Na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih prostih mest v vrtcu oblikujemo oddelke. Če v razpisanem roku prejmemo več vlog kot bi imeli prostih mest, mora o sprejemu otrok odločati komisija. Le-ta na podlagi kriterijev objavljenih v Pravilniku o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec v Občini Pivka obravnava vloge prispele do zaključenega spomladanskega vpisnega roka in določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec. Glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in v skladu s prednostnim vrtnim redom razporedimo otroke v oddelke.

Pravilnik, seznam za prednostni sprejm in čakalni seznam so objavljeni na spletni strani.

SPREJEM OTROKA V VRTEC
O sprejemu v vrtec starši prejmejo obvestilo ter poziv k sklenitvi pogodbe. S podpisom pogodbe se šteje za dejansko odločitev staršev, da otroka vključijo v vrtec z navedenim datumom. Če je otrok v vrtec sprejet, pa ga starši ne vključijo in želijo vstop v naslednjem šolskem letu, morajo ponovno oddati vlogo za vpis.

  • Starši se s podpisom pogodbe zavezujejo, da bodo pri prihodu in odhodu v vrtec spoštovali veljavni hišni red, poslovalni čas ter program, v katerega je otrok vključen.
  • Otrok mora pričeti z obiskom vrtca na dan, ki je določen v pogodbi. V primeru, da pride do sprememb, je o tem potrebno obvestiti vrtec (pomočnico ravnateljice).
  • Med šolskimi počitnicami je v vrtcu običajno prisotnih manj otrok. Zaradi lažje organizacije dela in nabave ustrezne količine živil, starše povprašamo o tem, ali bo otrok navedene dni prisoten v vrtcu. Glede na število vpisanih otrok bomo razporedili tudi število zaposlenih.

ČAKALNI SEZNAM

Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, se uvrsti na čakalni seznam, druge otroke, ki se kasneje vpišejo, pa se uvrsti na čakalni seznam po kronološkem vrstnem redu vpisa.

Čakalni seznam se vsako leto oblikuje na novo in velja do 31.8. tekočega leta. Za tiste otroke s čakalnega seznama, ki v vrtec tudi naknadno niso sprejeti, morajo starši ponovno oddati vlogo v času spomladanskega vpisa.

(Skupno 312 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost