Skoči na glavno vsebino

Cena programa

Program 1. starostno obdobje
(1 – 3 LETA)
2. starostno obdobje
(3 leta do vstopa v šolo)
celodnevni 600,00 EUR 439,94 EUR
     

Starši krijejo del cene dnevnega, v katerega je otrok vključen skladno s Pravlnikom o plačilih staršev za programe vrtca (Ur. l. št. 44/96, 1/98, 84/99, 102/00, 45/06 in 129/06). Plačilo staršev se spremeni, če je prisotnost otroka v vrtcu manj dni kot je delovnih dni v mesecu. Če je otork prisoten manj dni se plačilo zmanjša za stroške živil drugi zaporedni dan otrokove odsotnosti in prejetega obvestila staršev, da bo otrok odsoten. Plačilo za stroške živil se zmanjša sorazmerno s plačilom deleža cene vrtca, ki je določen z odločbo o višini plačila. Stroški živil znašajo za celodnevni program 2,25 €.

Cena Cicibanovih uric, ki bremeni občino znaša 11,57 €/uro. Del cene Cicibanovih uric, ki ga prispevajo starši znaša 1,50 €/uro.

V primeru daljše odsotnosti (20 delovnih dni ali več skupaj) zaradi bolezni, se plačilo zmanjša in sicer se staršem sorazmerno odšteje živila ter obračuna oskrbnino v višini 25 % plačila določenega z odločbo. Starši morajo upravi vrtca dostaviti zdravniško opravičilo (do zadnjega delovnega dne meseca za katerega se uveljavlja odsotnost).

Čas, ki ga otrok preživi v vrtcu pred ali po koncu delovneg programa, se zaračuna kot nadura, znaša 7,91 € in je preračunana iz povprečne cene.

Cene veljajo od 1. 5. 2023 dalje.

 

V Vrtcu Pivka se s 1. 9. 2013 ukine 5-urni poldnevni program.

(Skupno 1.369 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost