PRAVLJIČNI DECEMBER

V mesecu decembru se je veliko dogajalo…. Na Miklavževo dopoldne je v vrtcu odmeval zvok harmonike. Okrasili smo si igralnico. Obiskala nas je mamica Larisa in nam pripravila lutkovno predstavo in slikopis Rokavička. Razveselil nas je sneg. Dedku Mrazu smo...

IGRA

Danes imajo otroci na voljo vse mogoče igrače in materiale, a najboljše igrače so lahko najbolj enostavni materiali iz vsakdanjega življenja – nestrukturirani in naravni materiali. Igra z nestrukturiranim materialom daje otroku možnost, da razvija svojo ustvarjalnost...
Dostopnost