Izpis otroka

Starši izpišejo otroka iz vrtca na obrazcu, ki ga dobijo na upravi ali na spletni strani vrtca (rubrika “ZA STARŠE” – Obrazci). Izpolnjen obrazec je potrebno oddati petnajst dni pred želenim datumom izpisa. Na izpisnico napišite datum – zadnji...

Začasni izpis

1. Starši lahko otroka med koledarskim letom izpišejo iz vrtca za določen čas  in sicer od prvega julija do enaitridesetega avgusta. Najmanjše obdobje izpisa je en mesec. Izpis za določen čas se lahko začne ob predhodni 15 dnevni napovedi v upravi vrtca. Znižanje cene...