Skoči na glavno vsebino

Izpis otroka

Starši izpišejo otroka iz vrtca na obrazcu, ki ga dobijo na upravi ali na spletni strani vrtca (rubrika “ZA STARŠE” – Obrazci). Izpolnjen obrazec je potrebno oddati do 20. dne tekočega meseca, da izpišejo otroka s 1. dnem meseca, ki sledi. Izpis...

Sprememba podatkov

Prosimo Vas, da vsako spremembo podatkov (tel. št., naslov bivališča, priimek, …), ki se nanašajo na otroka ali njegove starše, sporočite v čim krajšem času na upravo vrtca.
Dostopnost