Skoči na glavno vsebino

Zavod RS za šolstvo je v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero so vključili vrtce, osnovne in glasbene šole, šole s prilagojenim programom  ter srednje šole.

Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se bomo vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja.

MEHURČKI

V razvojni nalogi bomo razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. Spodbujali bomo aktivno vlogo otrok pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje. Svoja spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja bomo širili med strokovne delavke v svojem kolektivu.

KAMENČKI

Predvidene aktivnosti:

  • Delovna srečanja ravnatelja in ožjega projektnega tima z vzgojitelji ter priprava in oblikovanje razvojnega načrta vrtca.
  • Vzgojitelji pripravijo osebne načrte, ki jih po akcijskih korakih vodijo k načrtovanju in uvajanju novih učnih okolij v lastno prakso.
  • Strokovna podpora ožjega tima strokovnim delavcem v vrtcu (podpora pri oblikovanju razvojnega načrta vzgojitelja, spremljanje izvajanja dejavnosti, kolegialne hospitacije …).
  • Predstavitve nastalih primerov prakse znotraj kolektiva in izmenjava izkušenj z ostalimi strokovnimi delavci in svetovalci na strokovnih srečanjih.
  • Skupen strokovni posvet znotraj posamezne regije, ob koncu prvega, drugega in tretjega leta sodelovanja v razvojni nalogi.
  • Timsko delo in strokovna opora v kolektivu – širjenje formativnega spremljanja v kolektivih in drugih vrtcih v območnih enotah.
  • Spremljanje in evalviranje svojega dela ter vpeljevanja sodobnih učnih okoli v učno prakso v vrtcu.
SOVICE

Članice razvojnega tima vrtca so: Andreja Godina, Martina Lenarčič, Katja Sedmak Ronzullo, Tanja Sušelj, Katarina Vrzel, Lea Želko Pašić. Vodja RT: Klara Gardelin.

Razvojna naloga bo trajala od septembra 2020 do avgusta 2023.

Več si lahko preberete na spletni strani ZRSŠ ter na spletni strani ZRSŠ oddelke za vrtce.

(Skupno 101 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost