Sprememba podatkov

Prosimo Vas, da vsako spremembo podatkov (tel. št., naslov bivališča, priimek, …), ki se nanašajo na otroka ali njegove starše, sporočite v čim krajšem času na upravo vrtca.

Uvodni roditeljski sestanek

Za starše otrok novincev pripravimo uvodni roditeljski sestanek pred pričetkom poletnih počitnic. Na sestanku na kratko predstavimo organiziranost vrtca, svetovalna delavka pa starše seznani  z značilnostmi uvajalnega obdobja ter svetuje, kako ublažiti prehod iz...
Dostopnost