Rdeča nit 2021/2022: Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost

Projekt »Zdravje v vrtcu« se izvaja pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na podlagi pozitivnih izkušenj iz preteklih let, smo se odločili, da bomo v projektu sodelovali tudi to šolsko leto. Naloge projekta se povezujejo z vsebinami, ki so v podporo naši skrbi za zdravje, socialno in čustveno dobrobit, gibanje in higieno ter nudijo možnosti predstavitve dobrih praks drugim vrtcem in strokovno podporo za razvijanje in poglabljanje lastnih praks.

Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. V novem šolskem letu smo dali priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Nova spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na boljše.

Prednostne naloge vrtca:

  • Omogočanje in razvijanje igre z oblikovanjem spodbudnega učnega okolja.
  •  »Kako z opazovanjem in spremljanjem otrokovega razvoja in napredka izboljšati svojo prakso v povezavi z  elementi formativnega spremljanja.«

Poskrbeti za sprotno povratno informacijo otrokom, spodbujati medvrstniško učenje ter aktivno vključevanje otrok v vse ravni pedagoškega procesa z ustvarjanjem spodbudnega okolja za celosten in uravnotežen razvoj vsakega posameznika.

  • Zgodnje odkrivanje in podpora otrokom s posebnostmi v razvoju.
  • Pri načrtovanju dejavnosti izhajamo iz močnih področij otrok in ponudimo take aktivnosti, ki razvijajo potenciale vsakega posameznega otroka.
  • Sodelovanje in povezovanje v najširšem pomenu besede. Kolegialne hospitacije, timski pristop.

V skupinah smo se pogovarjali o različnih temah in s tem otrokom omogočile, da se v vrtcu počutijo dobro, vedo, da so sprejeti in slišani.

Velik poudarek smo namenili gibanju, predvsem gibanju na prostem, sodelavke so izvedle rolanje in kolesarjenje. Starejše skupine so obiskovale kmetijo v Knežaku, sodelovali z ZD Postojna – zobna preventiva, vključeni smo v program Varno s soncem in še veliko drugega.

»Nič več ne bo kot je bilo nekoč«, lahko razumemo tudi kot» Ustvarimo nekaj novega,  dobrega, boljšega«.

Zato … Pogumno stopimo na pot ustvarjanja prihodnosti za nas in naše otroke”.

(https://www.nijz.si/sl/rdeca-nit-20212022-krepim-oblikujem-sebe-in-svojo-skupnost)

ŽELIMO VAM SPROŠČENO IN RAZIGRANO POLETJE.

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost