Spoštovani starši,

v spomladanskem vpisnem roku za šolsko leto 2021/22 smo prejeli 63 vlog.

Člani komisije za sprjejem otrok v vrtec so na svoji seji dne, 14. 4. 2021, pregledali vse vloge, ki so prispele v roku, ter jih točkovali v skladu s kriteriji določenimi v pravilniku o sprejemu otrok v vrtec. Otroke so razvrstili na listo za prednostni sprejem, o čemer so nas obvestili z zapisnikom.

Na podlagi zapisnika komisije smo 48 otrok sprejeli ter jih razvrstili v novo oblikovane oddelke za šol. leto 2021/2022.

Za petnajst otrok je zmanjkalo mest, zato so bili uvrščeni na seznam za naknadi sprejem med letom. Iz čakalnega seznama bodo otroci sprejelti le, če se bodo med letom sporostila mesta, zaradi izpisov otrok.

Spodaj so objavljeni seznami, ki so nastali na podlagi zapisnika komisije za sprejem otrok v vrtec:

Na spodnji povezavi se nahaja seznam vseh vpisanih otrok, ki jih zaradi prostorske stiske nismo mogli sprejeti v vrtec. Seznam sproti posodabljamo in dopolnjujemo glede na sprmembe povezane z vpisi/izpisi otrok med letom.

Seznam otrok za sprejem v vrtec v šolskem letu 2021/22 glede na letnik rojstva (PRAVOČASNO+NEPRAVOČASNO ODDANE VLOGE)

 

 

(Skupno 704 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost