Spoštovani starši,

v spomladanskem vpisnem roku smo prejeli 63 vlog.

Člani komisije za sprjejem otrok v vrtec so na svoji seji dne, 14. 4. 2021, pregledali vse vloge, ki so prispele v roku ter jih točkovali v skladu s kriteriji določenimi v pravilniku o sprejemu otrok v vrtec. Otroke je razvrstila na listo za prednostni sprejem, o čemer nas je obvestila z zapisnikom.

Na podlagi zapisnika komisije smo 48 otrok razvrstili v novo oblikovane oddelke za šol. leto 2021/2022.

Za petnajst otrok je zmanjkalo mest v oddelkih, zato so bili uvrščeni na seznam za naknadi sprejem med letom. Iz čakalnega seznama bodo otroci sprejelti le, če se bodo sporostila mesta v oddelkih, zaradi izpisov otrok.

Spodaj so objavljeni seznami, ki so nastali na podlagi zapisnika komisije za sprejem otrok v vrtec:

Na spodnji povezavi se nahaja sezna vseh otrok, ki so vpisani v vrtec, pa jih zaradi prostorske stiske ne moremo sprejeti. Seznam se sproti posodablja in dopolnjuje glede na sprmembe povezane z vpisi/izpisi otrok med letom.

Seznam otrok za sprejem v vrtec v šolskem letu 2021/22 glede na letnik rojstva (PRAVOČASNO+NEPRAVOČASNO ODDANE VLOGE)

 

 

(Skupno 544 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost