Sprejem otrok med letom

Na prosta mesta, ki nastanejo med letom, se najprej sprejmejo otroci s čakalnega seznama, nato pa otroci glede na  kronološki vpis v vrtec pod pogojem, da izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec.  Če se vpiše otrok s posebnimi potrebami oz. otrok, za katerega je...

Postopek vpisa

VPIS Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke na podlagi prejetih vpisnih listov in glede na razpoložljiva prosta mesta vse leto. Enkrat letno, običajno konec februarja oz. v začetko marca, objavimo razpis za vpis novincev za sledeče šolsko leto. Na podlagi...
Dostopnost