Izpis otroka

Starši izpišejo otroka iz vrtca na obrazcu, ki ga dobijo na upravi ali na spletni strani vrtca (rubrika “ZA STARŠE” – Obrazci). Izpolnjen obrazec je potrebno oddati petnajst dni pred želenim datumom izpisa. Na izpisnico napišite datum – zadnji...

Prednostni seznam za šolsko leto 2018/2019

Spoštovani starši, v letošnjem šolskem letu smo sprejeli vse vpisane otroke, ki so dopolnili starost 11 mesecev do prvga septembra. Ostali otroci čakajo dopolnitev starostnega pogoja. Seznam sprejetih otrok Seznam čakajočih otrok Prednostni seznam za šolsko leto...
Stran 1 od 3123