Prednostni seznam za šolsko leto 2020/2021

Spoštovani starši, v letošnjem šolskem letu smo sprejeli vse otroke vpisanem v spomladanskem roku, ki so do prvga septembra dopolnili starost 11 mesecev. Nekaj otrok se je vpisalo po zaključenem spomladanskem vpisu in so razvrščeni na čakalni seznam glede na datum...

Začasni izpis

Spoštovani starši, glede na to, da se nam bižajo poletni meseci, navodila za delovanje vrtcev v prihajajočem obdobju (od 1. 6. dalje) pa še čakamo, smo se skupaj z Občino Pivka odločili, da vas obvestimo o možnostih začasnega izpisa otroka iz vrtca. Starši lahko...

Izpis otroka

Starši izpišejo otroka iz vrtca na obrazcu, ki ga dobijo na upravi ali na spletni strani vrtca (rubrika “ZA STARŠE” – Obrazci). Izpolnjen obrazec je potrebno oddati petnajst dni pred želenim datumom izpisa. Na izpisnico napišite datum – zadnji...
Dostopnost