STAROSTNO OBDOBJE NAZIV ODDELKA STAROST OTROK ŠT. OTROK V SKUPINI ŠT. PROSTIH MEST ŠT. ČAKAJOČIH ČAKALNA DOBA
1. STAROSTNO OBDOBJE ZVEZDICE 1-2 14 0 4 NI
MEDVEDKI 1-2 12 2 NI
PTIČKI 2-3 14 0
ŽABICE 2-3 14 0
 2. STAROSTNO OBDOBJE KLOBUČKI 3-6 21 0 NI
2. STAROSTNO OBDOBJE GOSENICE 3-4 17 0 0 NI
GUMBKI 3-4 18 0 0          NI
SONČKI 4-5 24 0 0          NI
MIŠKE 5-6 22 2 0          NI
ČEBELICE 5-6 22 2 0          NI
SKUPAJ: 178 6 4