STARŠI, PROSIMO VAS, DA SI VZAMETE NEKAJ ČASA IN REŠITE ANKETO:

VARNO S SONCEM (URL: https://www.1ka.si/a/169555).

Dostop do ankete je časovno omejen, vljudno Vas prosimo, da izpolnete anketo najkasneje do 20. julija 2018.

HVALA

Otrok s projektom VARNO S SONCEM spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam:

– otrok spoznava kako se varovati pred škodljivimi vplivi sonca, pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi;

– otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter vremenske pojave;

– otrok odkriva in spoznava lastnosti sončnih žarkov: svetlobe, toplote, zdravju koristnih in škodljivih posledic.