V vrtcu Pivka, v skupini “gumbki” smo se prvič srečali s projektom SAY HELLO TO THE WORLD (pomahajmo v svet).

Projekt temelji na spoznavanju prijateljev iz druge države. Ugotovili smo, da je to super ideja, spoznavanje drugih otrok, odnos do ljudi, vrstnikov, dežel. Komuniciranje poteka preko aplikacije Skype.

Povezali smo se z državo Hrvaško. “Mahamo” si z vrtcem iz Rovnija (djećji vrtić Neven), skupina (grupa) Murenčki (Cvrćak).

S projektom smo začeli spoznavati prvi prst/palec temo: To sem jaz. Izvajali dejavnosti na to temo, se pogovarjali, raziskovali sebe, razmišljali o sebi, se primerjali,.. s pomočjo socialnih iger si pridobivali socialne veščine, za vzpostavljanje stika z drugimi.

Nadaljevali smo na drugi prst/kazalec: Jaz in moja družina. Otroci so skupaj s starši ustvarili plakat o svoji družini. Nato so plakat prinesli v vrtec, vsak otrok je svojega predstavili drugim otrokom in povedal nekaj o svoji družini, potem pa smo vsak plakat v igralnici izobesili. Spoznali smo nove tuje besede in pesem Ko si srečen/«Kad si sretan« v hrvaškem jeziku ter se pogovorili o družinah, otrocih iz celega sveta (kdo smo/so, kje so, kakšni so, ..)

V mesecu januarju smo se osredotočili na tretji prst/sredinec: Jaz in moj vrtec. Začeli smo s pogovorom, kaj je to moj, kaj je to vrtec, … Bili smo likovno ustvarjalni in ustvarili na risalnem listu iz kolaž papirja moj vrtec. Šli smo na sprehod, se seznanili s fotoaparatom in njegovo uporabo. Vsak otrok je fotografiral sam kar je želel. Hotela sem, da fotografirajo nekaj kar jih pritegne, kar se nanaša na temo moj vrtec.

V mesecu februarju in mesecu marecu je bil čas za temo KULTURA in seznanjanje s četrtim prstom/prstanec: Jaz in moj kraj.
Otrok pozna svoje okolje, ga sprejema, razvija spoštljiv, naklonjen odnos do domačega kraja.

Veliko smo se o pogovarjali o Pivki, gradili iz kock stavbe, izdelali makete iz posameznih stavb (gasilski dom, vrtec, ..)

V mestni knjižnici nam je knjižničarka pripovedovala o junaku Martinu Krpanu in kot presnečenje nas je sam Martin Krpan obiskal in z nami odšel na kratek spomladanski pohod. Lik nam je motivacija za hrabrost in pogum.

HVALA za Vaš obisk ANDREJ GODINA

V igralnici smo pripravili plakat o svojem kraju, bili ustvarjalni na umetnostnem področju – risali Martina Krpana z ogljem, risali s soljo svoje mesto in risali z voščenkami sprehod z Martinom Krpanom.

Za konec projekta je sledila tema: Jaz in moja država Slovenija.
Otroci so spoznavali svojo državo in sodelujočo državo Hrvaško. Seznanili so se s himno in zastavo.

Ogledali smo si zemljevide: države Slovenija, Evrope, Sveta. Ustvarili smo si svoje globuse.

Zelo radi se igramo igro Spomin. Izdelan je na podlagi znamenitosti države. Ustvarili so jo RRA Zeleni kras Slovenije.

Odšli smo tudi na izlet po Sloveniji, na ogled simpatične dežele, Kekčeve dežele v Kranjsko goro.

Skozi projekt smo razvili naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do domače države.

Imeli smo se super. 🙂